Visie

MAM SA NGOL

Mama's zetten zich in voor het welzijn van de familie en de gemeenschap

De visie en missie van de organisatie

Onze visie is om de vrouwen op het platteland te ondersteunen. Om hun prestaties te bundelen en hen te laten groeien op socio-economisch en cultureel vlak, hen te laten ontsnappen aan de onwetendheid en de ellende waarvan zij reeds lang slachtoffer zijn. Het doel is om hen een integrale vorming te geven, vorming op het vlak van landbouw, veeteelt, microkredieten en ze de laten samenkomen binnen hun groepen.

Tevens is het doel de ondervoeding met 90% te verminderen door deze vrouwen te sensibiliseren; om soja te kweken en te verbruiken.

Ook het begeleiden van de werkloze jongeren door middel van beroepsopleidingen in metselen, timmeren en naaien is ons doel.

Algemene doelsteling van de organisatie:

Armoede bestrijden en het welzijn van de plattelandsvrouwen in Indiofa verbeteren.

 

Specifieke doelstellingen:

- zorgen voor een volledige en permanente opleiding van plattelandsvrouwen.

- verhogen van het sociaal-economische en het culturele niveau van vrouwen door middel van een microkrediet.

- ondervoede personen er terug bovenop brengen

- werkloze jongeren begeleiden door het geven van een beroepsopleiding in metselen, timmeren en naaien.

- verzekeren van kleuterschool voor kinderen van 3 tot 5 jaar.

- bouwen van een trainingscentrum voor vrouwen op het platteland.

Webdesign Tord Skoog